Basisschool Looschool

Bettinkdijk 1 7437 RA Bathmen

  • Schoolfoto van Basisschool Looschool
  • Schoolfoto van Basisschool Looschool
  • Schoolfoto van Basisschool Looschool
  • Schoolfoto van Basisschool Looschool
  • Schoolfoto van Basisschool Looschool

In het kort

Toelichting van de school

De Looschool 

Onze locatie is BuitenGewoon 

Uniek gelegen in een prachtige landelijke omgeving 

BuitenGewoon, is heel gewoon, maar toch BuitenGewoon!  

Met een BuitenGewoon team, vol enthousiasme, liefde en professionaliteit.  

Met BuitenGewoon veel buitenruimte 

Bij ons is Buiten spelen Gewoon 

Kom en geniet van deze BuitenGewone school in Loo!  

De Looschool is een openbare basisschool, dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht religie, achtergrond of eventuele beperkingen. Wij vinden dat verschillen tussen kinderen een verrijking geven van het onderwijs. Ieder kind moet op de Looschool tot zijn recht kunnen komen. De Looschool is een school waar je leert samenleven. De maatschappij heeft behoefte aan creatieve, onderzoekende, sociale en kritisch denkende mensen. Allemaal vaardigheden die kinderen naast samenwerken leren op onze school. Er wordt uitgegaan van de kracht en talenten van een kind. Zij staan centraal en zijn eigenaar van hun leerproces. Zij krijgen de tijd en ruimte om zich op hun manier te ontwikkelen en werken op hun eigen niveau. Ontwikkel jezelf, groei samen!  

Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit
  • Autonomie
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Looschool is gebouwd in 1912 en speelt sinds die tijd een belangrijke rol in de buurtschap Loo-Bathmen. De Looschool is een echte buurtschool. Het ligt in de kern Loo tussen de dorpen Bathmen, Harfsen, Laren en Holten. Het betreft een kleine school met 2 basisgroepen waarin veel aandacht is voor het gepersonaliseerde leren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven