De Baptist

Hoppenhofstraat 14 6634 AL Batenburg

Schoolfoto van De Baptist

In het kort

Toelichting van de school

Onze dorpsschool vormt de sociale kern in het stadje Batenburg. Wij richten ons dan ook zonder uitzondering op alle Batenburgse kinderen. De geborgenheid die onze school biedt, dient als basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School in kleine kern
  • Sociaal knooppunt
  • Passend Onderwijs
  • Brede School
  • Leefbaarheid kleine kern

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse opvang "de eerste stap" vangt de kinderen elke dag op tijdens vrije dagen,

tijdens vakanties alleen op maandag en dinsdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven