Basisschool St Jan Baptist

Willibrordusstraat 1 6634 AM Batenburg

Schoolfoto van Basisschool St Jan Baptist

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2012-2013 was de gemiddelde eindtoetsscore van de kinderen van groep 8 boven het landelijk gemiddelde. De eerste helft van dat schooljaar hebben we veel energie gestoken in extra begeleiding van de achtste groepers en in de ondersteuning van de leerkracht op de werkvloer. Die begeleiding en ondersteuning heeft geleid tot een goede eindtoetsscore die ook past bij de ontwikkeling van de kinderen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor belangrijk omdat ze informatie geven over de ontwikkeling van de kinderen en de groepen als geheel.

Ze geven ook aan of de doelstellingen die we ons gesteld hebben, gehaald zijn. 

In februari analyseren de leerkrachten met de IB-er de resultaten en trekken daar conclusies uit. 

Verbeterplannen (individueel of voor de hele groep) worden dan eventueel gemaakt en in gang gezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven