Basisschool St Jan Baptist

Willibrordusstraat 1 6634 AM Batenburg

Schoolfoto van Basisschool St Jan Baptist

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

's Ochtends en 's middags werken we in verschillende bouwgroepen. 

  • 's Ochtends zijn de kinderen verdeeld in groep 1-2-3 / groep 4-5-6 / groep 7-8.
  • 's Middags in groep 1-2 / groep 3-4-5 / groep 6-7-8.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van
Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans &Kleur.
Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven