Kindcentrum de Fontein Lijsterhof

Van Schothorststraat 20 3772 AX Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Lijsterhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Lijsterhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Lijsterhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken samen met IPPON Personeelsdienst: http://www.ippon-personeelsdiensten.nl. Zij bemiddelen in het geval dat vervanging nodig is bij ziekte en verlof. Als dit niet lukt zetten wij ons in om de opvang en vervanging intern te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er zijn vakleerkrachten voor gym. Groep 5 krijgt standaard wekelijks AMV lessen. De overige groepen krijgen diverse culturele activiteiten door hun gehele schoolloopbaan. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er is een close reading specialist in opleiding. Daarnaast is er een NT2 specialist op school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Fontein wil de samenwerking binnen het cluster versterken om zo ook specialisten uit te wisselen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school heeft een Jonge Kind specialist die aanspreekpunt is voor de overgang van de voorschool naar de basisschool.

Terug naar boven