Kindcentrum de Fontein Lijsterhof

Van Schothorststraat 20 3772 AX Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Lijsterhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Lijsterhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Lijsterhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van PCBS de Fontein locatie Lijsterhof. Sinds 1 augustus 2013 zijn we als De Fontein één school met formeel twee vestigingen met een eigen brinnummer. U vindt op deze site meer informatie over onze school en relevante gegevens. We verwijzen u ook graag naar onze andere locatie te weten locatie Burgthof. Wilt u meer weten over de school of eens een gesprek voor kennismaking, verwijzen we u graag door naar onze school website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • ambitieus
  • inspirerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

I.v.m. de formele splitsing van het De Fontein op 1 augustus 2013 is het leerlingaantal aanzienlijk lager dan de jaren ervoor. De Fontein locatie Lijsterhof is de laatste paar jaar wel weer een groeiende locatie
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2017 bieden we eigen BSO aan in ons eigen gebouw binnen een multifunctionele ruimte.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven