Christelijk Nationale School

De Omloop 2 7707 DZ Balkbrug

Schoolfoto van Christelijk Nationale School

Het team

Toelichting van de school

Mirjam Brink - Directeur
Renata van der Sluis - IB en leerkracht groep 1
Mirjam Kuijer - Leerkracht groep 6
Esther van Baardwijk - Leerkracht groep 8
Ditta Gerrits - Leerkracht groep 7
Leenke van den Berg - Leerkracht groep 3
Maaike Sportel - Leerkrachtondersteuner groep 4/5
Jacobien Engel - Leerkracht groep 4/5
Linda Hudepohl - Leerkracht groep 4/5
Dorieke Huisjes - Leerkracht groep 1
Jos Versteeg - Leerkracht groep 1/2
Willeke van der Veen - Leerkracht groep ½

Dianne Hakkers - Administratie
Piet Poortman - Conciërge
Johan Zweers - Conciërge
Wilma Spijkerman - Schoonmaak
Stan Scholten - LIO groep 6

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze Stichting Chrono houden wij onze A- pool met invalleerkrachten heel actief. Bij afwezigheid door ziekte en/ of verlof kunnen deze leerkrachten langdurig of kortdurend worden ingezet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schooljaar 2014-2015 hebben wij een combinatiegroep 1/2. daarnaast hebben we een groep 1 waarin tevens nieuwe 4 jarigen instromen.

Bij het technischlezen wordt vier keer per week klassendoorbrekend gelezen in niveaugroepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school wil tegemoet komen aan de leerbehoeften zoals die zich voordoen onder onze leerlingenpopulatie. Hiervoor hebben we de grenzen van ons onderwijs 'opgerekt'.

Hieronder vindt u het schoolondersteuningsprofiel van CNS Balkbrug.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven