Guido de Brès

Begoniastraat 2 3742 TG Baarn

Schoolfoto van Guido de Brès

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten vraagt de school altijd als eerste een collega als vervanger. Wanneer dat niet lukt maakt de school gebruik van Ippon. Ippon is partner voor scholen in het primair onderwijs voor het voeren van een verantwoord personeelsbeleid. Dat betekent dat zij invallers op school inplannen als wij vervanging nodig hebben. Tijdens een griepepidemie kan het voorkomen dat Ippon geen invallers heeft. Dan proberen we intern met de inzet van onze onderwijsassistente of stagiaires de groep op te vangen. In uiterste nood wordt een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urentabel van de onderwijstijd is een richtlijn. Wij willen de leertijd effectief besteden, omdat deze een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Zo ligt in groep 3 de nadruk vooral op het leren lezen, welke een basis is voor het zelfstandig aan de slag kunnen gaan. De meeste leertijd wordt ingezet voor taal- en leesonderwijs. Thematisch werken is een belangrijke manier van verwerken. Waar mogelijk combineren we verschillende vakgebieden zodat voor kinderen de samenhang duidelijk wordt en we meer projectmatig kunnen werken.

Burgerschap is gecombineerd met levensbeschouwing.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven