Guido de Brès

Begoniastraat 2 3742 TG Baarn

Schoolfoto van Guido de Brès

In het kort

Toelichting van de school

Schoolmissie, waar we voor staan.

Op de Guido kunnen leerlingen zichzelf zijn en zich in een veilige  omgeving ontwikkelen. Ook vinden wij het belangrijk dat je naast jezelf leren kennen ook jezelf mag laten zien. Het is onze missie om dit aan jou mee te geven!

Schoolvisie, waar we voor gaan.

In alles wat wij doen zijn wij autonoom, verbindend en daadkrachtig. Vanuit de samenhang tussen deze kernwaarden leren we onze leerlingen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Dat betekent dat je als leerling van de Guido de Bres leert hoe je zelfstandig, weloverwogen keuzes kunt maken en durft door te pakken, maar je ook bewust bent van het feit dat je onderdeel bent van de groep waar je in zit.

Lees meer op de website van de Guido de Bresschool: www.guidodebres.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen: Kind - Ouders - School
  • Chr. geïnspireerd onderwijs
  • Kind in relatie tot anderen
  • Verantwoordelijk zijn
  • Doelgericht leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een echte buurtschool. Dit zie je terug in de diversiteit van de leerlingen en de kleinschaligheid waarin ieder zich welkom voelt en waar iedereen elkaar kent. Daarmee behouden we het karakter van de buurtschool waar iedereen welkom is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert het Vijf gelijke dagen model (5GDM) voor alle groepen. Omdat voor alle leerlingen wordt voldaan aan de wettelijke norm van de hoeveelheid onderwijstijd zijn er voor dit schooljaar 8 of 9 vrije dagen voor de leerlingen ingeroosterd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven