Guido de Brès

Begoniastraat 2 3742 TG Baarn

Schoolfoto van Guido de Brès

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van PCBS Guido de Brès in Baarn.

Schoolmissie, waar we voor staan.

De schoolmissie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen is: “Ik ontdek wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving".

Schoolvisie, waar we voor gaan.

De Guido de Brès is een protestants christelijke basisschool waar de leerkracht de kinderen aanmoedigt en stimuleert om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen op de Guido de Brès kunnen zeggen: "Ik hoor erbij, ik word geaccepteerd zoals ik ben en ik heb talenten".

Lees meer op de website van de Guido de Bresschool: www.guidodebres.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen: Kind - Ouders - School
  • Chr. geïnspireerd onderwijs
  • Kind in relatie tot anderen
  • Verantwoordelijk zijn
  • Doelgericht leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert het Vijf gelijke dagen model (5GDM) voor alle groepen. Omdat voor alle leerlingen wordt voldaan aan de wettelijke norm van de hoeveelheid onderwijstijd zijn er voor dit schooljaar 8 of 9 vrije dagen voor de leerlingen ingeroosterd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven