Openbare basisschool De Meander

Parkrijklaan 121 D 1567 HD Assendelft

Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ons venster.

U kunt in dit venster informatie lezen over onder andere: Onze resultaten en opbrengsten, leerlingenaantal,personeelsopbouw en uitstroom gegevens naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast laten wij zien wat wij nog extra aanbieden aan onze kinderen om ons onderwijs compleet te maken.

De Meander is een basisschool waarbij wij, naast heel goed onderwijs (rekenen, taal en lezen),ook veel aandacht hebben voor gezond gedrag en bewegen. Wij zien dat niet los van elkaar. In onze regio zijn wij de enigste, gecertificeerde “Gezonde school” en “School in beweging”.Daar zijn wij heel trots op.De goede balans tussen leren en bewegen zorgt voor een optimaal, pedagogisch klimaat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Gezonde leefstijl
  • Betrokken ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De forse daling van het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober in het schooljaar 2011-2012 heeft te maken met de verzelfstandiging van onze dependance naar de nieuwe school, obs De Delta.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het vijf gelijke dagenmodel. Dat wil zeggen dat alle kinderen alle dagen van 8:30u tot 14:00u op school zijn. Zowel in de 'kleine' pauze als in de 'grote' pauze gaan de leerkrachten met de kinderen naar buiten en eten zij met de kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven