cbs Wij-land

P. Vermeulenstraat 31 1566 DK Assendelft

  • Schoolfoto van cbs Wij-land
  • Schoolfoto van cbs Wij-land
  • Schoolfoto van cbs Wij-land
  • Schoolfoto van cbs Wij-land
  • Schoolfoto van cbs Wij-land

In het kort

Toelichting van de school

CBS Wij-land (voorheen de Rank) is een christelijke basisschool met twee locaties.

Locatie Westzaan: J.J. Allanstraat 149 1551 RD Westzaan tel: 075-201 01 26

Locatie Assendelft: P. Vermeulenstraat 31, 1566 DK Assendelft tel: 075-201 01 45

Voor beide locaties kunt u het e-mailadres info@wij-land.nu gebruiken om contact met ons op te nemen.

Op onze website www.wij-land.nu is meer informatie te lezen over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wetenschap & Techniek
  • Kanjerschool
  • Breed aanbod/Bildung
  • Engelse taal vanaf groep 1
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven