cbs Wij-land

P. Vermeulenstraat 31 1566 DK Assendelft

 • Schoolfoto van cbs Wij-land
 • Schoolfoto van cbs Wij-land
 • Schoolfoto van cbs Wij-land
 • Schoolfoto van cbs Wij-land
 • Schoolfoto van cbs Wij-land

Het team

Toelichting van de school

Door gericht nieuw personeel te werven in de jongere leeftijd cohorten daalt de gemiddelde leeftijd licht.Uiteraard moeten we niet voorbij gaan aan de ervaring van oudere leerkrachten. Een gezonde mix is ons streven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit zijn de stappen die wij nemen bij een ziek-, afwezigheidsmelding van een leraar.

 • Er wordt gezocht naar passende vervanging.
 • De directeur en de IB-er vallen niet in, omdat hun werkzaamheden dan blijven liggen.
 • Verdelen van groepen is voor Wij-land geen optie, wij willen voor goed onderwijs gaan en wij hebben te weinig groepen om de kinderen te verdelen. De groepen worden dan té groot.
 • Is er geen vervanging en blijven de kinderen thuis, dan worden ouders/verzorgers van betreffende groep zo snel mogelijk via een Parro bericht. De kinderen, waarvan de ouders/verzorgers geen opvang kunnen regelen, worden in de overige groepen opgevangen.
 • De dagen die erop volgen krijgen de kinderen van een groep hoger een dag vrij. De collega van die groep vangt de leerlingen op waarvan de leraar ziek is. Dus iemand ziek in 3-4, groep 5-6 de dag erna vrij etc. Wanneer een leraar van groep 7-8 aan de beurt is wordt groep 1-2 de dag erna vrij gegeven.
 • Tussentijds wordt er natuurlijk gezocht naar vervanging.
 • Ouders/verzorgers worden bij ziek zijn/afwezigheid dagelijks op de hoogte gehouden via een Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de vakleraar spel- en bewegingsonderwijs vragen wij hulp van deskundigen op gebied van Wetenschap & Techniek, Humanistische en godsdienstige vorming, muziek, theater, dans en creatieve vakken.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we met thema's vanuit de methode Kleuterplein en thema's van de school. Hierin is aandacht voor alle vakgebieden.

De kleuters krijgen vanaf groep 1 Engelse taal aangeboden op een speelse manier.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen.

Ook bij de kleuters werken we met de Kanjertraining.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden passend onderwijs binnen onze mogelijkheden.

Als we de juiste expertise niet in huis hebben kunnen we vanuit Agora Support onderwijsspecialisten inhuren.  Voor de kinderen die meer verrijking/verdieping nodig hebben dan wij binnen onze school kunnen bieden is er de bovenschoolse Kangoeroegroep.

In een enkel geval zullen we kinderen moeten verwijzen naar een meer specialistische vorm van onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven