Kindcentrum De Werf

Laan van Presikhaaf 7 6826 HA Arnhem

Schoolfoto van Kindcentrum De Werf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum De Werf in Arnhem. Kindcentrum De Werf biedt opvang, onderwijs en kinderclubs in Presikhaaf West. Als school zorgen wij ervoor dat kinderen het beste uit zichzelf halen. Al jaren op rij behalen wij goede resultaten en bieden we kinderen goede kansen. Daar staan wij ook om bekend. We zijn een moderne school, die gebruik maakt van nieuwe methodes en van digitale ondersteuning met digiborden en computers. Ook investeren we in een respectvolle omgang van kinderen met elkaar.

De gegevens die u hier vindt, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Voor meer informatie over de school zelf, kunt u altijd een bezoekje brengen aan onze website. Of neem contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Warm
  • Welkom
  • Duidelijk
  • Midden in de maatschappij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In augustus 2016 is Kindcentrum De Werf ontstaan uit een fusie van twee samenwerkende scholen in MFC Presikhaven. De leerlingenaantallen tot en met schooljaar 2015/2016 zijn gebaseerd op de aantallen van 1 school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
344
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven