Kindcentrum De Werf

Laan van Presikhaaf 7 6826 HA Arnhem

Schoolfoto van Kindcentrum De Werf

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2016/2017 is een tevredenheidsenquête gehouden onder medewerkers, ouders en leerlingen. Medewerkers zijn zeer tevreden over het werken op onze school en geven een 8 (en dat is hoog voor personeelstevredenheid). Het schoolklimaat, het management, het pedagogisch klimaat, de leermiddelen en het werkklimaat worden allen hoog gewaardeerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verzuim of verlof maken wij gebruik van de invalpoule van ons bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs is klassikaal georganiseerd. Kinderen van dezelfde leeftijd zittenbij elkaar in de groep. Bij de kleuters zijn er combinatiegroepen 1-2 omdatjonge kleuters erg veel van oudere kleuters kunnen leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een openbare basisschool. De waarden van het Kindcentrum zijn leidend voor ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich welkom voelen op school. Een warme uitstraling, elkaar zien en groeten is voor ons daarin uitgangspunt. Duidelijk en open zijn wij naar elkaar. Wij staan midden in de maatschappij, omdat we de kinderen willen voorbereiden op die maatschappij.

Onze maatschappij kenmerkt zich door diversiteit. Deze diversiteit is terug te vinden binnen ons onderwijs. Een kind dat van jongs af aan leert om te gaan met verschillen en deze leert respecteren, zal zich later ook thuis voelen in onze diverse maatschappij. Niet omdat hij geleerd heeft dat “alles kan en mag”, maar omdat hij geleerd heeft om te gaan met verschillen en zelf keuzes te maken.

Pedagogisch: Om te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen. Daarvoor is een goed pedagogisch klimaat essentieel. Hier besteden wij veel aandacht aan. 

Didactisch:  Kinderen kunnen veel leren. Kinderen willen ook graag leren. Daarom staat ons onderwijs ook in het teken van leren. Wij vinden het onze plicht dat kinderen door middel van het onderwijs het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven