Katholieke Basisschool de Laarakker

Brabantweg 105 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker

In het kort

Toelichting van de school

De Laarakker PAST! Ieder kind mag er zijn en heeft het recht om te kunnen groeien en bloeien naar mogelijkheden. Op De Laarakker gaan wij “Met Plezier en Aandacht Samen naar de Toekomst”.  We werken in units waarbij ons motto is: "Wat groot kan groot en wat klein moet klein". Waardoor we veel ruimte hebben voor instructie op maat. Ons motto rondom gedrag is : "Wat je aandacht geeft groeit" er is veel aandacht voor positief gedrag. De Laarakker onderscheidt zich in:

 • Een kleine warme school waar iedereen gezien wordt.
 • Een veilig klimaat en een doorleefde aanpak van positief omgaan met gedrag (PBS).
 • Het samenwerken in units.
 • Engels vanaf groep 1 (VVTO Engels).
 • Het zijn van een opleidingsschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Engels vanaf groep 1 (VVTO)
 • Positive Behavior School (PBS)
 • Kwaliteitscultuur (leerKRACHT)
 • Samenwerking met De Laarhorst
 • Groot in klein zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Laarakker zitten ongeveer 150 leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Er is een grote instroom in unit 1-2 van nieuwe leerlingen. Leerlingen van de school wonen met name in de Laar West en komen daarnaast uit omringende wijken. Ouders kiezen de school vanwege de warmte en kleinschaligheid. De spreiding van leerlingen is groot: de school heeft zowel leerlingen met een ontwikkelachterstand en leerlingen met een ontwikkelvoorsprong.

Voor onze leerlingen besteden wij aandacht aan:

 • Instructie op maat van de basisvaardigheden.
 • Positieve gedragsregulering (PBS).
 • Aandacht voor de brede ontwikkeling. Denk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, leren kennen van jezelf en de wereld om je heen burgerschap, cultuur en sport & bewegen.
 • Een sterk (basis-)aanbod voor alle leerlingen op De Laarakker.   
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Laarakker is gevestigd in Brede school De Laar West. Hierin zijn tevens een kinderdagverblijf en naschoolse opvang gevestigd. In samenwerking met andere scholen in de Laar wordt er een divers naschools aanbod aangeboden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers en om te zorgen voor een respectvolle, veilige schoolomgeving. We werken hiervoor aan de vijf pijlers van PBS:

 • Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden;
 • Preventie (zoveel mogelijk problemen voorkomen);
 • Besluitvorming over gedrag op basis van data;
 • Helder zijn in wat we willen zien en horen, en dit actief aanleren;
 • Samenwerken met ouders en de zorg. 

Terug naar boven