Basisschool 't Panorama

Mesdaglaan 70 6813 GS Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool 't Panorama
  • Schoolfoto van Basisschool 't Panorama

In het kort

Toelichting van de school

Op ’t Panorama staan wij al vele jaren voor goed onderwijs met oog voor elk kind. Door de mooiste elementen uit verschillende onderwijsstromingen te combineren, komen wij tot ons vernieuwende onderwijs waarin onderzoekend leren, het dragen van verantwoordelijkheid en verbindend leren centraal staan. Samen met ouders, leerlingen, voormalig leerlingen en het team hebben wij een koers uitgezet voor de komende jaren op basis van de vraag: “Wat willen wij kinderen in acht jaar op ’t Panorama meegeven?”. Uitgangspunt is het grenzeloos geloof in ieder kind, wat zich vertaalt naar een scherpe focus op de behoefte van de individuele leerling.

Wij verbinden de onderdelen van ons onderwijs, zodat het betekenisvol wordt. Een belangrijke verbinding wordt gevormd door ons thematisch onderwijs en een structureel aanbod van Cultuur & Expressie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontspannen
  • Open-minded
  • Onderzoekend
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school ligt in de wijk Hoogkamp in het noordwesten van Arnhem. Onze leerlingen komen naast deze wijk ook uit de Sterrenberg, de Gulden Bodem, de Burgemeesterswijk, het Sonsbeekkwartier, Schaarsbergen en de Geitenkamp. Er zitten ongeveer 260 leerlingen op school, verdeeld over 12 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacybeleid en privacyverklaring Flores Onderwijs

Basisschool 't Panorama is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren).
Deze informatie kunt u hier teruglezen

 

Terug naar boven