Basisschool De Weiert

V Soest-Jansbekenpln 1 5944 BN Arcen

Schoolfoto van Basisschool De Weiert

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is wordt vervanging aangevraagd. Indien er geen vervanging beschikbaar is wordt er intern gekeken naar oplossingen. Dat kan zijn inzet van een ambulante leerkracht of indien dit niet mogelijk is worden de kinderen verdeeld over andere groepen. Dit is voor de eerste ziektedag. Op het moment dat er tijdens de tweede ziekte dag ook geen vervanging is, is de school genoodzaakt de ouders op de hoogte te brengen van het feit dat de kinderen die dag geen school hebben.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school gaat nu nog uit van een leerstofjaarklassensysteem. Gezien schoolgrootte is er sprake van combinatiegroepen. We zijn toe aan het werken naar het werken met leerformaties waar we groeperen op basis van ontwikkeling (naaste zone van ontwikkeling) De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van leeftijd, cognitie, vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. De school plaatst de leerlingen dus tactisch. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het klassenverband –indien noodzakelijk- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen of lezen.Voor kinderen met HB is er aangepast aanbod en zijn er aangepaste groepepringsvormen binnen en buiten de school. Binnen Fortior (ism OGVO) kennen we voor meer- en hoogbegaafden de Talentengroep, DaVinciJunior (i.s.m. College Den Hulster) en de masterclasses van OGVO.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De basis voor het inzetten van de lesuren is het gewenste lesaanbod en de verplichte onderwijstijd.

De school legt elk jaar de onderwijstijden in het formatieplan voor aan de MR.

Hierin staat opgenomen: het vakantierooster,de urenberekening voor het betreffende leerjaar, de urenberekening voor de onderbouw en voor de bovenbouw en de totale onderwijstijd voor de kinderen.

De onderwijstijd: Groep 1 en 2;

Groep 1 823 uur op jaarbasis

Groep 2 940 uur op jaarbasis

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

Groep 3
940 uur op jaarbasis

Groep 4 t/m 8
1025 uur op jaarbasis

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij willen in principe alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die bij ons aangemeld worden onderwijs aanbieden.

De beperkingen geven wij aan in ons Schoolondersteuningsprofiel. In voorkomende gevallen zullen wij onze Zorgplicht naleven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven