Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie groen

Gentiaanstraat 594 7322 CL Apeldoorn

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie groen
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie groen
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie groen
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie groen
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie groen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleuters zijn verdeeld over 2 heterogene kleutergroepen met jongste en oudste kleuters bij elkaar. Zo mogelijk wordt er in de loop van het jaar een extra instapgroep gevormd.

Afhankelijk van de leerlingaantallen per groep kan het zijn dan er combinatiegroepen gevormd moeten worden.

Om kinderen extra oefening of instructie te geven kunnen groepjes kinderen extra begeleiding buiten de groep krijgen.

Verder is er regelmatig een plus-groep, waarbij kinderen die meer aankunnen, extra uitgedaagd worden.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven