Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie Groen

Gentiaanstraat 594 7322 CL Apeldoorn

 • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie Groen
 • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie Groen
 • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie Groen
 • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie Groen
 • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool 't Schrijvertje locatie Groen

In het kort

Toelichting van de school

't Schrijvertje is een bijbelgetrouwe basisschool in Apeldoorn. Ruim 225 kinderen stappen elke schooldag bij ons binnen. Ze krijgen in 10 groepen les van ruim 20 enthousiaste leerkrachten. En die genieten elke schooldag van al die verschillende kinderen. Groep 1-4 zit in locatie Groen (Gentiaanstraat 594), groep 5-8 zit in locatie Blauw (Gentiaanstraat 78). Via onze website maakt u kennis met ons. Hoe we leren, hoe we spelen, en hoe we leren om samen te delen.

Motto: "We leren en we spelen en we leren samen delen." 

WE LEREN • Rekenen, lezen, spelling  • Ontwikkeling en onderwijsbehoefte van kind staat centraal • Opbrengstgericht

WE SPELEN  • Spelend en ontdekkend leren • Uitdagende leeromgeving • Vakken in samenhang Betekenisvol • Eigen keuzes maken

WE LEREN SAMEN DELEN • Leren leven als Christen • Samen vieren, bidden, zingen • Kanjertraining • Geloofsopvoeding

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • bijbelgetrouw onderwijs
 • als kanjers met elkaar omgaan
 • spelenderwijs leren
 • thema's, vakken in samenhang
 • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Van 'vrijgemaakt' naar 'bijbelgetrouw'.

De laatste jaren groeit de school geleidelijk. Vanuit steeds meer kerken en gemeenten ontdekken ouders deze bijbelgetrouwe school.

De school is in 1985 gestart door vrijgemaakt-gereformeerde ouders. In de loop van de jaren is de toestroom breder geworden en komen de kinderen uit steeds meer verschillende christelijke kerken en gemeenten. Na de renovatie in 2017 zette de groei zo door dat een tweede locatie in gebruik genomen moest worden. Groep 1-4, de peutergroep en de BSO zitten in locatie Groen (Gentiaanstr 594) , groep 5-8 zit in Blauw (Gentiaanstr 78). 

Uit welke kerken en gemeenten komen de kinderen tegenwoordig?  

 • Christelijke Gereformeerde Kerken (Andreas- en Barnabaskerk en ICF Apeldoorn)
 • Gereformeerde kerken Vrijgemaakt (Koningshof en Voorhof)
 • Nederlands gereformeerde kerk (Tabernakelkerk)
 • PKN (Eben Haezerkerk)
 • Hersteld Hervormde Kerk (Victorkerk)
 • en verschillende evangelische gemeenten (oa Basis, Berea, Eglesia, Mozaiek), 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven