IKC Marang

Wilhelminastraat 2 6687 BA Angeren

  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang

Het team

Toelichting van de school

Directeur van IKC Marang is Marjonel de Wit, Ineke Freriks en Lieke Botden zijn de Interne Begeleider. Zij geven uitvoering aan allerlei taken aangaande de leerlingenzorg. Daarnaast werken er op dit moment 13 leerkrachten op Marang.  De teamleden hebben zich de afgelopen jaren met name geschoold op het gebied van het Effectieve Directe Instructiemodel, begrijpend lezen en rekenen. Op onze school werkt een schoolgebonden onderwijsassistent: Sanne Barten voor 3 dagen. Een aantal uren per week is er een onderwijsassistente: Marieke Callaars, zij wordt ingezet voor de begeleiding kinderen met een arrangement.

Daarnaast werken er 12 pedagogisch medewerkers binnen ons IKC die de buitenschoolse opvang verzorgen en de dagopvang van de 0 tot 4 jarigen. Op dit moment hebben wij 2 dagopvanggroepen; 1 van 0-2 jarige en 1 van 2-4 jarige, daarnaast is er 4 ochtenden per week een peutergroep van 8.30-12.30u.

Vanuit de buitenschoolse opvang wordt in 2 stamgroepen voorschoolse- en naschoolse opvang verzorgd.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsinzet.

Ons uitgangspunt is dat wij ons uiterste best doen om voor vervanging te zorgen als de leerkracht van uw kind afwezig is. Hiervoor hanteren we onderstaand stappenplan: 

1. We vragen om een vervanger uit de regionale invalpool waarbij De Linge is aangesloten; Indien er geen invaller beschikbaar is;

2. We vragen parttimers de dagen van de zieke collega over te nemen en extra te werken; Als dit geen oplossing biedt, dan volgen de onderstaande mogelijkheden:

3. Inzet van Pabostudenten leerjaar 3 of 4 in de groep waar stage wordt gelopen. Dit onder supervisie van de leerkracht in de naastgelegen groep. De hiermee vrijgekomen leerkracht vervangt in de groep van de zieke leerkracht;Een noodlessenpakket ligt altijd klaar, zodat de kinderen in ieder geval aan het werk kunnen.

4. Als we desondanks geen vervanging kunnen regelen, wordt de betreffende groep verzocht niet naar school te komen. Een besluit om een groep niet naar school te laten komen, wordt genomen ná overleg met de directeur-bestuurder en wordt medegedeeld aan de Inspectie.Als hiertoe is besloten: zullen de kinderen van de groep  een bericht ontvangen via e-mail, Parro en/of  whatsapp. Hierin worden de ouders op de hoogte gebracht van het probleem dat hun kind de betreffende  dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school wordt verwacht.

5. Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal iedere dag een andere groep leerlingen thuis moeten blijven. De vrijkomende leerkracht zal de groep van de zieke leerkracht opvangen.Wij doen er alles aan om uw kind het onderwijs te bieden waar het recht op heeft. Soms hebben we echter te maken met overmacht en lukt dit niet. We proberen in die situaties de kinderen zo goed mogelijk op school te begeleiden. Als ook dat niet lukt en al onze mogelijkheden uitgeput zijn, dan neemt de school contact met u op omdat we de groep van uw kind helaas naar huis moeten sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school is een netwerkschool en in ontwikkeling naar een smalle zorgschool. Omdat we een dorpsschool zijn, willen wij in principe onderwijs aan een brede groep van kinderen bieden. Bij speciale zorg zal dit altijd in overleg tussen ouders en school zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Opvang is onderdeel van IKC Marang

In de voorschoolse opvang dagen wij uw kind uit om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Hierbij maken we bij de peutergroep gebruik van het programma Startblokken. Er wordt met thema’s en activiteiten gewerkt die peuters aanspreken. Elke ochtend staat in het teken van knutselen, gymmen, spelletjes in de kring, muziek en spelen met leeftijdsgenootjes. Onze medewerkers zorgen voor uitdagend speelgoed en creatieve materialen. En natuurlijk spelen de kinderen ook buiten waar ze flink kunnen ravotten.Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Spel is een onmisbaar onderdeel is in de ontwikkeling van kinderen. De groepslokalen van de peutergroepen zijn vanuit onze Startblokken-werkwijze verdeeld in peutervriendelijke en uitdagende speelhoeken. Zo is er een huishoek, een bouwhoek, knutselhoek, leeshoek, speltafel en natuurlijk vrije ruimte. De hoeken nodigen uit tot spel, tot ontdekken. Het zijn speel-leerplekken waar de peuter zich veilig voelt en spelenderwijs leert. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het speellokaal. De buitenruimtes zijn zo ingericht dat de peuters vrij en veilig kunnen spelen.

Terug naar boven