IKC Marang

Wilhelminastraat 2 6687 BA Angeren

  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang
  • Schoolfoto van IKC Marang

In het kort

Toelichting van de school

Altijd een kans zien!

IKC Marang is gevestigd in Angeren, waar dagelijks ongeveer 200 kinderen naar school. Daarnaast bieden bij opvang aan 0-4 jarige en buitenschoolse opvang.

Ons motto is: Samen creëren we kansen. Wij geloven dat alles begint met een actieve, positieve grondhouding en een duidelijke focus.

Met deze positieve grondhouding geven wij de kinderen plezier en zelfvertrouwen mee. Kinderen die van IKC Marang de wereld in gaan, zijn kinderen die kansen durven te pakken. Elke dag weer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • dorpsschool
  • betrokkenheid
  • Positive behaviour support,PBS
  • groeigericht
  • verbindend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 8 groepen. Onze groepen zien er als volgt uit:

groep 1-2

groep 1-2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het PBS team coördineert  het pestbeleid dat binnen PBS een plaats heeft. Er zijn 2 vertrouwenspersonen binnen de school. Deze staan in de schoolgids vermeld.

De schoolveiligheid, pestprotocol, agressie, geweld en seksuele intimidate worden in de lessen en het voorkomen van ongewenst gedrag beschreven in de borgingsstukken van PBS.

Terug naar boven