Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)

Jan van Riebeekstraat 11 -13 1057 ZW Amsterdam

  • Schoolfoto van Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)
  • Schoolfoto van Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)
  • Schoolfoto van Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)
  • Schoolfoto van Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)
  • Schoolfoto van Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)

In het kort

Toelichting van de school

IN DE NAAM VAN ALLAH DE ERBARMER, DE MEEST BARMHARTIGE 

De lof is aan Allah. Wij prijzen Allah en vragen Zijn hulp en vergiffenis. Wij getuigen dat er geen godheid is dan Allah en wij getuigen ook dat Mohammed (Allahs vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en Zijn Gezant is.

De directie van IBS Al Maes presenteert u onze Schoolvensters. Zo willen we onze school een ‘openvenster’ bieden en nodigen we u uit om bij ons naar binnen te kijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Islamitisch
  • Vreedzaam
  • Passend onderwijs
  • Boeiend onderwijs
  • Opbrengstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is in de stijgende lijn. Momenteel telt de school 550 leerlingen. Tot het einde schooljaar zal een kleutergroep gevormd worden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
485
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingvervoer:

Stichting Vervoer As-Siddieq beschikt over een aantal busjes.Als u uw kind met een schoolbusje wilt laten vervoeren, kunt u contact opnemen met de heer Mustafa Geneidi (voorzitter).

Naschoolse activiteiten (NSA):

Er zijn drie cycli in een schooljaar.
Per cyclus zijn er drie á vier verschillende activiteiten voor groepen 1 t/m 6.
Sommige activiteiten vinden buiten de school plaats.
Indien de activiteit buiten de school plaatsvindt, worden de kinderen gebracht en gehaald.
Begintijd 14.30 uur. De eindtijd kan variëren per activiteit van 16:15 t/m 17:00 uur.
De activiteiten zijn gratis en duren acht tot tien weken en vinden eens per week plaats.
Maximaal aantal kinderen dat mag deelnemen aan een activiteit varieert van acht tot vijftien kinderen. Afhankelijk van de activiteit vindt er een afsluiting plaats in de vorm van een presentatie of tentoonstelling.

Schoolzwemmen:

Schoolzwemmen is een verplicht lesonderdeel! De jongens en meisjes  van groep 5 zwemmen gescheiden. Het wordt door de gemeente georganiseerd en het vindt plaats op de maandagmiddags in het  Marnixbad. Twee zwemuren per keer. Het eerste schooljaar voor meisjes en het tweede schooljaar voor de jongens. Daarnaast kunnen ouders bij wie de kinderen geen zwemdiploma hebben (groep 4 t/m 8) gebruik maken van de zwemlessen die de gemeente in de schoolvakanties en zomervakantie organiseert.

Lichamelijke opvoeding:

Vanaf groep 5 gymmen meisjes en jongens apart. De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten. De gymlessen van groep 3 t/m 8 vindt plaats in de gymzaal van basisscholen in de buurt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

geen toelichting

Terug naar boven