SBO Professor Dumont

Woudrichemstraat 2 -4 1107 NG Amsterdam

  • Schoolfoto van SBO Professor Dumont
  • Schoolfoto van SBO Professor Dumont
  • Schoolfoto van SBO Professor Dumont
  • Schoolfoto van SBO Professor Dumont
  • Schoolfoto van SBO Professor Dumont

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van SBO Professor Dumont

Wij bieden speciaal basisonderwijs aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar. Belangrijke waarden van de school zijn:

vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid en openheid! 

Wij bieden onderwijs op maat, iedere leerling is uniekMissie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Opbrengstgericht werken
  • Zelfredzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is op elk moment mogelijk om leerlingen aan te nemen. De getallen zijn dan ook een momentopname.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven