SBO Het Spectrum

James Wattstraat 10 1097 DM Amsterdam

  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

Het Spectrum is een school voor speciaal basisonderwijs met een vestiging in Amsterdam Oost en een nevenvestiging op IJburg.

De kinderen komen voor het grootste deel uit Amsterdam Oost (met IJburg) en de gemeente Diemen en worden alleen toegelaten als zij daarvoor toestemming hebben van het samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen.

Op Het Spectrum krijgen de kinderen les in kleinere groepen. De leerkrachten hebben extra tijd om de kinderen goed te helpen. Wij zorgen voor een fijne plek waar kinderen plezier hebben in naar school gaan en waar ze zich veilig voelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Zorgzaamheid
  • Respect
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 oktober 2022 heeft Het Spectrum 140 leerlingen.

De hoofdvestiging op de James Wattstraat in Oost heeft 105 leerlingen in 8 groepen. De nevenvestiging op IJburg heeft 35 leerlingen in 3 groepen.

Tijdens het schooljaar worden vaak ook nog nieuwe leerlingen geplaatst. Dat kan alleen als er plaats is in de groepen en een leerling ook in de desbetreffende groep past. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de oudere kinderen is er na schooltijd een programma van Brede Talent Ontwikkeling (BTO) met verschillende activiteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Als Speciale School voor Basisonderwijs hebben wij contact met basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en meerdere andere ketenpartners.

Terug naar boven