5e Montessorischool Watergraafsmeer

Herschelstraat 4 1098 JA Amsterdam

Schoolfoto van 5e Montessorischool Watergraafsmeer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

2017/2018: In de resultaten zijn leerlingen meegenomen, die niet meegerekend hadden hoeven worden. Hierdoor wordt het eindresultaat gedrukt.  Daarnaast waren er vier leerlingen met een beperking/arrangement en  vier leerlingen met leermoeilijkheden.

2016/2017: Er waren leerlingen die deelnamen aan de eindtoets, die een arrangement hadden. Er waren vier moeilijk lerende kinderen, twee leerlingen met een arrangementen op het gedrag en één arrangement dyslexie/dyscalculie. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven