5e Montessorischool Watergraafsmeer

Herschelstraat 4 1098 JA Amsterdam

Schoolfoto van 5e Montessorischool Watergraafsmeer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
507
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Herschelstraat (HS)

Ochtend: 8.30 – 11.45 uur
Middag: 12.50 – 14.55 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur

Copernicusstraat (CS)

Ochtend: 8.25 – 11.45 uur
Middag: 12.50 – 14.50 uur
Woensdag: 8.25 – 12.25 uur

De schooldeuren gaan een kwartier voor aanvang van de lessen open. We beginnen graag op tijd met onze les. Vijf minuten voor aanvang van de les vragen we de ouders daarom het lokaal te verlaten (dus op de HS om 8.25 uur, op de CS om 8.20 uur). 
Copernicusstraat
De deuren op de Copernicustraat (CS) 38 gaan vijf minuten eerder open om ouders in de gelegenheid te stellen desgewenst hun kinderen rustig naar beide locaties te brengen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven