De Tamboerijn

Reigersbos 301 1107 EZ Amsterdam

Schoolfoto van De Tamboerijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze webpagina van De Tamboerijn!

Hier vindt u de resultaten en andere belangrijke gegevens over de school.  

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Tamboerijn

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Met elkaar
  • Ontwikkelen
  • Talent
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totale leerlingaantal nam de laatste jaren iets af. De instroom van 4 jarige (nieuwe) leerlingen in de kleutergroepen is in 2022 iets gedaald. Op de middellange termijn verwachten wij een stabilisatie of een kleine groei van het leerlingaantal. Dit omdat gezinnen zich vestigen in de wijk rondom de school en omdat er in de omgeving ook plannen voor nieuwbouw zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
407
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

De schooldagen beginnen om 8:30 uur en eindigen om 14.15 uur. Dit geldt voor alle groepen. Het eerste kwartier is inlooptijd. Om 8.45 uur gaat de bel en begint de les. Kinderen die vaak na 8.45 op school komen worden genoteerd en bij veelvuldig 'te laat' wordt er contact met de ouders opgenomen. Bij veelvuldig te laat komen wordt dit ook gemeld bij de Leerplicht. De Leerplicht ambtenaren komen een aantal malen per schooljaar onverwacht op school waarbij zij speciaal kijken welke kinderen vaak te laat op school zijn. 

Schoolregel: Gezond eten

Het is de schoolregel dat eten en drinken gezond is. De groepen hebben een 'tien-uurtje' en luncht samen. Voor het 'tien-uurtje' en de lunch vragen wij om water en groente/fruit mee te geven. Voor de lunch zijn boterhammen en groente/fruit goed.  Frisdrank, koekjes, chips, snoep mogen niet genuttigd worden en wordt weer meegegeven voor thuis. Kinderen mogen altijd water drinken op school. 

Pauze-toezicht

Het buitenspelen in de grote pauze is onder toezicht van een externe partij (Brood en Spelen).

Brede school

Na schooltijd kunnen de kinderen deelnemen aan De Brede School, leerlingen kunnen driemaal per jaar kiezen uit verschillende activiteiten zoals muziek, creatieve vorming, sport en dans.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven