De Tamboerijn

Reigersbos 301 1107 EZ Amsterdam

Schoolfoto van De Tamboerijn

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders geven de school de school een 7,8 als cijfer.  Via de link "download tevredenheidsrapport" vindt u de rapportage van de enquête in maart/april 2023. Net zoals bij de leerling-monitor bespreken we de resultaten ook met de leerlingenraad en in de Medezeggenschapsraad. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven