Van Koetsveldschool

Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam

  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool
  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool
  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool
  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden streven we ernaar dat een leerling die onze school verlaat zo goed mogelijk voorbereid is om zich adequaat te kunnen manifesteren in wonen, werken en welzijn. De Kerndoelen Sociaal Emotionele Ontwikkeling zijn hierbij leidend: 1. De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen; 2. De leerlingen leren omgaan met anderen.

Wij geven dit vorm door onze doelen te stellen op het gebied van:

Jezelf presenteren;

Een keuze maken;

Opkomen voor jezelf;

Omgaan met gevoelens;

Ervaringen delen;

Aardig doen;

Omgaan met ruzie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Competentie
  • Autonomie
  • Relatie

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven