Van Koetsveldschool

Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam

  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool
  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool
  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool
  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool
  • Schoolfoto van Van Koetsveldschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste Lezer,

Welkom op het Schoolvenster van de van Koetsveldschool.

Wie zijn wij? Wij bieden excellent onderwijs en begeleiding aan zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige handicap (niet motorisch) van 4 - 12 jaar.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school.

Als u vragen hebt, kunt u gerust bellen of mailen, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een kennismaking en een rondleiding.

Met vriendelijke groet, 

Het team van de van Koetsveldschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs en Zorg
  • Goed speciaal onderwijs
  • Kindgerichte ondersteuning
  • Passende zorg
  • Opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepsroosters zijn op school in de klas in te zien. Uitgangspunt voor het maken van de lesroosters is de tijd die besteed dient te worden aan de diverse vakgebieden. Er is geregeld controle door de directie op het effectief gebruiken van de onderwijstijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven