IBS Elif Noord

Overslag 1 1034 RR Amsterdam

Schoolfoto van IBS Elif Noord

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op IBS Elif Amsterdam wordt afwezigheid van leerkrachten zoveel mogelijk intern opgelost. Bij langdurige afwezigheid kan extern naar een invaller gezocht worden. Indien de eerste ziektevervanger niet beschikbaar is, verdelen we waar mogelijk een groep over andere groepen. We streven de groepen zo min mogelijk thuis te laten en zullen we slechts als uiterste middel gebruiken. Door het toenemende lerarentekort kunnen we dit echter niet garanderen. In dit kader kijken we ook naar mogelijkheden om het onderwijs 'anders te organiseren'.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven