IBS Elif Noord

Overslag 1 1034 RR Amsterdam

Schoolfoto van IBS Elif Noord

In het kort

Toelichting van de school

IBS Elif Amsterdam-Noord

Eerst een korte uitleg over Elif: De Alif ( ??? ) is de eerste letter van het Arabisch alfabet. Maar ook van het Fenicische, Hebreeuwse, Griekse en Latijnse alfabet. Door zijn vorm is de Alif het cijfer 1. Het symboliseert daarmee ook het wezen van God - eenheid - en met de Alif begint Zijn Naam: Allah. Tevens begint met de Alif ook het alfabet en de naam van de eerste mens: Adam.

Onze school draagt een islamitisch karakter, waarbij gewerkt wordt vanuit islamitische waarden en normen gebaseerd op de Koran en Soennah. We brengen onze leerlingen in aanraking met de Koranverhalen en leren hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We houden vast aan de islamitische traditie, maar staan ook open voor kinderen met een andere religieuze achtergrond. Vanuit onze islamitische waarden zorgen we samen dat ieder kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IBS Elif Noord is in het schooljaar 2022-2023 opgericht en groeit jaarlijks. De school bestaat momenteel t/m groep 7. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven