Basisschool Samenspel 1

Kantershof 636 1104 HJ Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Samenspel 1

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we de reguliere lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. In de meeste gevallen wordt de groep dan opgevangen door een van onze onderwijsassistenten of leraarondersteuners waarbij altijd een leerkracht paraat is om te helpen.  

Bij langdurige ziekte van een leerkracht heeft de school de mogelijkheid personeel tijdelijk in te huren of gebruik te maken van de invalpool van de gezamenlijke besturen.  

Geplande nascholings- of verlofdagen worden altijd vervangen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor kinderen die meer aankunnen (meer/hoogbegaafden en meerkunners) hebben wij drie Plusklassen (gr 3/4, gr 5/6 en gr 7/8). Eén dagdeel in de week komen zij bij elkaar om samen met andere kinderen met een hoog denkniveau te werken aan passende opdrachten en vaardigheden.  Vanaf schooljaar 2023-2024 werken wij ook aan een passend aanbod voor meer-kunnende kleuters, immers, niet pas vanaf groep 3 is een leerling meer, dan wel hoog begaafd.  


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenspel biedt onderwijs aan leerlingen passend binnen het reguliere basisonderwijs.

De meeste leerlingen groeien op in een taalarm milieu. Samenspel biedt daarom extra aandacht aan woordenschatontwikkeling, mondelinge taalvaardigheid en rekentaal.

Samenspel geeft een antwoord op passend onderwijs door uit te gaan van een schoolklimaat dat geen kinderen buitensluit. We geven niet snel op. Wij kijken bij elk kind wat nodig is om te voldoen aan de leerbehoeften. Het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs is laag.

Leerlingen die meer aankunnen (meerkunners en hoogbegaafden) bieden wij 1 dagdeel per week verrijking en verdieping met een uitdagend op hen afgestemd programma in de topklas.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hiervoor is het schoolondersteuningsplan (SOP) geschreven Zie bijlage.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken in beide locaties van de school samen met kinderopvangorganisatie Swazoom. De groepen heten De Wiebeltjes 1, 2 en 3.  

Terug naar boven