Bataviaschool

Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam

Schoolfoto van Bataviaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Bataviaschool is een school die niet-Nederlandstalige leerlingen tussen de 5 en 12 jaar tijdelijk opvangt. De leerlingen zijn afkomstig vanuit de hele wereld. Binnen een jaar tot anderhalf jaar hebben de leerlingen voldoende kennis van het Nederlands om zich te kunnen redden op een reguliere school. Naast de verwerving van de Nederlandse taal besteden wij aandacht aan diverse aspecten van de Nederlandse samenleving. Allerlei gebruiken en gewoontes, omgangsregels en cultuuraspecten worden behandeld in de les. Daarnaast maken we uitstapjes in de directe leefomgeving en laten we de leerlingen kennismaken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwerving Nederlandse taal
  • Pedagogisch klimaat
  • Burgerschap
  • Nieuwkomers onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven