Bataviaschool

Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam

Schoolfoto van Bataviaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van de Bataviaschool zijn nog te kort in Nederland om deel te nemen aan de eindtoets van groep 8. In plaats hiervan neemt de orthopedagoog van de school de SON-R (non-verbale capaciteiten toets) af om een advies voor VO te nemen.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan de hand van intaketoetsen (lezen en rekenen) wordt de leerling ingedeeld in een eigen leerlijn. Elke tien weken volgt er een toetsweek. De resultaten worden geanalyseerd en doelen worden bijgesteld. Na elke periode volgt een groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. Eventueel wordt een handelingsplan opgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven