Oecumenische basisschool Nautilus

Theophile de Bockstraat 100 C 1058 VC Amsterdam

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Nautilus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Nautilus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u meer weten over onze basisschool, kunt u altijd een afspraak maken om langs te komen. U bent van harte welkom op basisschool de Nautilus!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen ondernemend leren
  • Wetenschap, Natuur en Techniek
  • Leeftijdsgemengde groepen
  • Playbased learning
  • Brede talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Nautilus is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven in het aantal leerlingen. Veel ouders kiezen voor ons aanvullende curriculum van Natuur, Wetenschap en Technologie. Ons leerlingaantal afgelopen schooljaar was 233. We kunnen groeien, maar omdat we ons profiel goed willen neerzetten en uitdragen willen we alle groepen binnen ons deel van het gebouw 'De Bockensprong' kunnen huisvesten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeur gaat 10 minuten voor schooltijd open zodat de kinderen op tijd in het lokaal kunnen zijn en ouders rustig afscheid kunnen nemen.

De lessen beginnen om 8.30 uur en de klasdeur gaat dan dicht.

De Buitenschoolse opvang van kinderopvang -Bockesprong wordt verzorgd door Smallsteps en vindt binnen het gebouw plaats op de begane grond en ons gebouw. De andere opvang; CompaNanny doen dit op een andere locatie, het WFC. Evenals Villa Vondel op een andere lokatie de kinderen opvangt nl. Waldeck Pyrmontlaan 23. De kinderen worden na schooltijd opgehaald  door de organisatie waarvoor u gekozen hebt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale en fysieke veiligheid zijn basisvoorwaarden om goed te kunnen leren. In beleidsdocumenten en protocollen beschrijven wij onze werkwijze om deze veiligheid te bewaken, borgen en versterken.

Terug naar boven