Oecumenische basisschool Nautilus

Theophile de Bockstraat 100 C 1058 VC Amsterdam

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Nautilus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Nautilus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wilt u meer weten over onze basisschool, dan kunt u altijd een afspraak maken om langs te komen. U bent van harte welkom op basisschool de Nautilus!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wetenschap, Natuur en Techniek
  • Leeftijdsgemengde groepen
  • Levensecht en thematisch
  • Leesbevordering
  • Ontdekken en onderzoeken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit.  Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeur gaat om 08.20 uur open voor de inloop. De lessen beginnen om 8.30 uur en de klasdeur gaat dan dicht. Op dinsdag en vrijdag is er ivoor ouders gelegenheid om mee naar binnen te lopen. Op de andere dagen gaan de kinderen alleen naar binnen.

De Buitenschoolse opvang van kinderopvang Bockesprong wordt verzorgd door Partou en vindt binnen het gebouw plaats op de begane grond binnen ons gebouw. Opvangorganisaties CompaNanny en Villa Vondel verzorgen deze opvang op een andere locatie en halen de kinderen na schooltijd op.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolverzekering

Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico), zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door nalatigheid of een fout van de school.

Terug naar boven