De Globe

Evertsweertplantsoen 3 1069 RK Amsterdam

  • De wintertuin is de centrale ruimte van de school
  • Leerlingen in de bovenbouw kunnen een instrument bespelen in het Leerorkest.
  • Om de leerlingen zoveel mogelijk op maat onderwijs te bieden zet De Globe volop ICT in.
  • We zitten samen met voorschool Impuls, het Ouder- en
Kindteam en buitenschoolse
opvang ’t Zonnehoekje in
gebouw De Kikker.

In het kort

Toelichting van de school

De Globe is een middelgrote, gezellige, openbare basisschool. Het betrokken team heeft oog voor leerprestaties, welbevinden én voor het welzijn van uw kind. Voor ons is het belangrijkste dat ieder kind met plezier naar school komt. Leren gaat dan vanzelf beter.

Kinderen die na groep 8 De Globe verlaten, kennen zichzelf en weten waar ze goed in zijn. Ze hebben een stevige basis qua taal en rekenen, en kunnen zelfstandig én samen werken, hebben voldoende zelfvertrouwen, zelfkennis, respect voor zichzelf en voor anderen. Kortom: ze hebben een stevige basis om verder te leren en deel te nemen aan de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen de wereld ontdekken!
  • Een stevige basis
  • Thematisch onderwijs
  • Brede talentontwikkeling
  • Actief en afwisselend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op OBS De Globe zitten ongeveer 275 kinderen.

Deze kinderen zijn verdeeld over 13 reguliere groepen:

- 3 kleuterrgoepen 1/2

- 10 jaargroepen 3 t/m 8

Daarnaast hebben we 2 nieuwkomersgroepen. Dit zijn groepen voor kinderen van 6 - 12 jaar die net uit het buitenland naar Nederland komen. Zij kunnen eerst een jaar een aanbod krijgen in de Nederlandse taal, voordat zij naar een reguliere groep uitstromen (op OBS De Globe óf 1 van de andere 12 basisscholen in Amsterdam-Osdorp).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Globe hanteren we een 5-gelijke schooldagen model: elke dag naar school van 08.30 tot 14.00 uur. De jongere kinderen spelen buiten onder begeleiding van leerkrachten en eten een broodje in de klas met ouders; oudere kinderen spelen buiten onder toezicht van ouders en eten een broodje met de eigen leerkracht. Op deze pagina meer informatie over de BSO's en studiedagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de Globe geldt: pedagogiek vóór didactiek. Dit betekent dat we qua structuur en verwachtingen werken aan een sterke pedagogische basis. Als de rust en veiligheid op school goed staat, gaat het leren vanzelf beter én sneller!

Terug naar boven