De Globe

Evertsweertplantsoen 3 1069 RK Amsterdam

  • De wintertuin is de centrale ruimte van de brede school
  • Leerlingen in de bovenbouw kunnen een instrument bespelen in het Leerorkest.
  • Om de leerlingen zoveel mogelijk op maat onderwijs te bieden zet De Globe volop ICT in.
  • We zitten samen met voorschool Impuls, het Ouder- en
Kindteam en buitenschoolse
opvang ’t Zonnehoekje in
gebouw De Kikker.
  • De Globe zet in op brede talentenontwikkeling en biedt verschillende activiteiten aan.

In het kort

Toelichting van de school

De Globe is een middelgrote, gezellige, openbare basisschool. Het betrokken team heeft oog voor leerprestaties én voor het welzijn van uw kind. Voor ons is het belangrijkste dat ieder kind met plezier naar school komt. Leren gaat dan vanzelf beter.

Kinderen die na groep 8 De Globe verlaten, kunnen zelfstandig én samen werken, hebben zelfvertrouwen, zelfkennis, respect voor zichzelf en voor anderen. Kortom: ze hebben een stevige basis om verder te leren en deel te nemen aan de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een stevige basis
  • Leren met plezier
  • Actief en afwisselend
  • Brede talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de Globe ligt zo rond de 280 leerlingen. In onze school is ook een bovenschoolse groep aanwezig: de Taalklas Nieuwkomers, voor kinderen die net in Nederland zijn.

De stamgroep

De vaste groep (stamgroep) bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Leerlingen van groep 2 en 3 zitten samen in één klas, leerlingen van groep 4, 5 en 6 ook, en leerlingen van groep 7 en 8. Kinderen van verschillende leeftijden leren beter mét en ván elkaar. Er is minder onderlinge concurrentie en meer zorg voor elkaar. Taal, spelling en rekenen worden in aparte instructiegroepen gegeven, de andere vakken krijgen de kinderen in hun stamgroep. Alleen groep 1 heeft kleuters van dezelfde leeftijd bij elkaar. Zo kunnen we ze extra taal en de schoolse routines aanleren. In totaal hebben wij dertien groepen.

De instructiegroepen

Twee keer per dag krijgen de kinderen uitleg voor taal en rekenen in een groep op hun eigen niveau. Kinderen die bijvoorbeeld goed kunnen rekenen, gaan naar een groep die snel door de lesstof gaat. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen les in een groep met extra uitleg. Zo gaat het ook voor taal. Kinderen wisselen van niveaugroep als dat nodig blijkt. Na de instructie en hulp bij verwerking, gaan de leerlingen terug naar hun stamgroep. Daar krijgen ze uitleg over de andere vakken. Verder werken ze in de stamgroep vooral zelfstandig of met elkaar aan hun lestaken. Ze leren dus niet alleen van de leraar, maar ook van elkaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven