OBS de Toekomst

August Allebeplein 7 1062 AA Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een typische schooldag

08.45-09.30 uur Stamgroep

De kinderen beginnen hun schooldag in hun stamgroep. De stamgroeptijd is bedoeld om te werken aan de sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind en heeft veelal het kenmerk van een kringgesprek over actuele onderwerpen of thema’s die de kinderen beweegt. Ook kunnen de leerdoelen van die dag worden besproken. 

09.30-12.00 Workshops met instructie of stiltetijd

Dan halen kinderen individuele instructie op bij een vakspecialist in o.a. het Taalatelier , Rekenatelier of Spellingatelier. Op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Ook kan een kind kiezen om in stilte zelfstandig te werken op het stilteplein.

12.00-13.00 Tussenschoolse activiteiten

Er is een breed divers aanbod van verschillende sport– en cultuurprogramma’s zoals Judo, Atletiek of Theater- en kunstlessen. Het is niet verplicht om deel te nemen aan deze activiteiten. 

13.00- 14.30 Workshops, themalessen, zelfwerkzaamheid, etc.

Deze tijd wordt per dag verschillend ingevuld. Zo zijn er extra lessen over bijvoorbeeld begrijpend lezen, of technisch lezen. Ook is er aandacht voor diverse Wereld Oriëntatie gerichte vakken. 

14.30-15.15  afsluiting in de Stamgroep.

De dag wordt geëvalueerd en er is ruimte om werk dat nog niet af is af te ronden. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven