OBS de Toekomst

August Allebeplein 7 1062 AA Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Toekomst is een school met een eigen unieke insteek op hoe het onderwijs wordt vormgegeven, in een omgeving die in ontwikkeling is.

OBS staat voor openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. Dit geldt ook voor onze medewerkers.

Onze overtuigingen:
- Wij vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen zorgen voor zichzelf en voor anderen.
- Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen kunnen bijdragen aan de democratie.
- Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen bijdragen aan de zorg voor onze aarde.
- Wij voelen ons verantwoordelijk voor het hele kind, in samenwerking met de hele omgeving van het kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relationeel
  • Mogelijkheden
  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven