OBS de Toekomst

August Allebeplein 7 1062 AA Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst
  • Schoolfoto van OBS de Toekomst

In het kort

Toelichting van de school

OBS DE TOEKOMST: onderwijs voor de toekomst gericht op het individuele kind  met de middelen van vandaag en ‘morgen’.                    

Leren voor het leven! 

obs De Toekomst is een openbare basisschool in Amsterdam, Nieuw-West. Elke schooldag werken wij met kinderen en bereiden wij hen voor op hun toekomst. Een toekomst waarvan wij niet precies weten hoe deze eruit ziet. Het is onze plicht om de wereld om ons heen in de gaten te houden. Hierbij stellen wij ons elke keer de vraag of wij de kinderen vaardigheden leren die zij in het ’leven’ nodig zullen hebben.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Openheid
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Steve Jobsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven