De Horizon

Landtong 8 1186 GP Amstelveen

  • Schoolfoto van De Horizon
  • De wereld is divers, de school is de wereld in het klein.
  • Kinderen worden begeleid zodat zij werken aan leerdoelen die relevant zijn.
  • Goed leren lezen opent deuren. Het rekenen dat nodig is in de wereld van nu.
Wij hebben hoge, reële verwachtingen van alle kinderen.

Het team

Toelichting van de school

Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Kleuters krijgen dansles en gym.

Vanaf groep 3 is er twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Kinderen gymen in gymkleding en gymen gemend.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben de mogelijkheid om kort verlof intern op te vangen. Door de manier waarop wij het onderwijs organiseren kunnen we redelijk flexibel inspelen op onverwachte situaties.

We werken ook met vakleerkrachten die lessen over kunnen nemen.

We hebben een gezond en veerkrachtig team van zeer gemotiveerde medewerkers. Wanneer wij pech hebben door ziekte of een ongeval kijken we altijd eerst wat de beste oplossing is voor de termijn waarop de uitval verwacht is voordat we een kant en klare oplossing gebruiken. Een groep jonge kinderen heeft iets anders nodig dan een groep 8 die op het punt staat om over te stappen naar de middelbare school.

Juist dat maatwerk vinden wij belangrijk voor het welzijn van de kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het kleuteronderwijs staat spelend leren centraal.

We volgen kleuters, maar sluiten vooral aan op de situatie van het kind.

We besteden veel aandacht aan taal omdat dit de toegang is tot ons onderwijs.

Kleuters mogen kleuter zijn terwijl wij hen voorbereiden op de volgende groep.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de effectieve instructies zijn de leerlingen verdeeld in clusters. Wij geven instructies aan kleinere groepen zodat de leerkracht direct kan zien bij wie het lukt en bij wie nog niet. De leerkracht kan snel in spelen op de onderwijsbehoeftes.

Kinderen werken een deel van de tijd zelfstandig aan het inoefenen van de leerstof. Dit wordt begeleid door een leraarondersteuner. 

We vinden veiligheid en effectieve uitdagende instructies belangrijk. We voorkomen dat kinderen dingen moeten doen die zij al kunnen of die nog te lastig zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden een basisarrangement, met een extra aanbod voor Hoogbegaafde kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven