De Horizon

Landtong 8 1186 GP Amstelveen

  • Schoolfoto van De Horizon
  • De wereld is divers, de school is de wereld in het klein.
  • Kinderen worden begeleid zodat zij werken aan leerdoelen die relevant zijn.
  • Goed leren lezen opent deuren. Het rekenen dat nodig is in de wereld van nu.
Wij hebben hoge, reële verwachtingen van alle kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters over de Horizon.

U vindt hier cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen, de samenstelling van ons personeel en onze financiën. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht. Heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijke verwachtingen
  • Cultureel besef
  • Verantwoordelijkheid
  • Waardering
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Horizon is een middelgrote school in de wijk Groenhof.

Wij hebben ongeveer 240 leerlingen. Door de diversiteit zijn wij een mooie afspiegeling van de maatschappij en is de hele wereld vertegenwoordigd bij ons.

Op dit moment zijn we gehuisvest in tijdelijke huisvesting. Ons nieuwe schoolgebouw hebben we zelf ontworpen op basis van onze visie en waarden.

In de nieuwbouw zijn de instructieruimtes kleiner dan normale klaslokalen en de ruimtes waar kinderen verwerken en begeleid worden groter.

De stamgroep/ basisgroep is een jaargroep, ingedeeld op leeftijd. We proberen zoveel mogelijk de kinderen bij hun leeftijdsgenoten in de basisgroep te houden.

De instructies vinden zoveel mogelijk plaats in kleinere instructiegroepen. Kinderen werken en leren veel samen, door te bewegen en ook tijdens buiten lessen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We organiseren periodiek voor verschillende leerjaren een naschools aanbod.

Dit doen we samen met de gemeente Amstelveen van uit het Kangoeroe KIK programma.

Met De Kleine Wereld, onze opvang partner, zullen we dit in de nieuwbouw uitbreiden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven