De Horizon

Landtong 8 1186 GP Amstelveen

  • Schoolfoto van De Horizon
  • Schoolfoto van De Horizon
  • Schoolfoto van De Horizon
  • Schoolfoto van De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters over de Horizon.

U vindt hier cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen, de samenstelling van ons personeel en onze financiën. Alle informatie staat helder op een rij. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht. Misschien heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen. Neemt u dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Cultureel besef
  • Identiteit en eigenaarschap
  • Samen leren en ontdekken
  • Doelgericht en duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Horizon is een middelgrote school in de wijk Groenhof.

Wij hebben tegen de 300 leerlingen. Door de diversiteit zijn wij een mooie afspiegeling van de maatschappij.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de lunchpauze is voor de leerlingen de mogelijkheid om op school te blijven. Dit is geen verplichting. De kosten die voor het overblijven op school gerekend worden, zijn 1 euro per keer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven