De Horizon

Landtong 8 1186 GP Amstelveen

  • Schoolfoto van De Horizon
  • De wereld is divers, de school is de wereld in het klein.
  • Kinderen worden begeleid zodat zij werken aan leerdoelen die relevant zijn.
  • Goed leren lezen opent deuren. Het rekenen dat nodig is in de wereld van nu.
Wij hebben hoge, reële verwachtingen van alle kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters over de Horizon.

U vindt hier cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen, de samenstelling van ons personeel en onze financiën. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht. Heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijke verwachtingen
  • Cultureel besef
  • Verantwoordelijkheid
  • Waardering
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Horizon is een middelgrote school in de wijk Groenhof.

Wij hebben tegen de 300 leerlingen. Door de diversiteit zijn wij een mooie afspiegeling van de maatschappij.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de lunchpauze is voor de leerlingen de mogelijkheid om op school te blijven. Dit is geen verplichting.

Kinderstralen organiseert de lunchpauze bij ons op school. Ouders registreren hun kind bij Kinderstralen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven