Kindercampus King, obs

Oostelijk Halfrond 441 1183 EZ Amstelveen

  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kindercampus King doen alle leerlingen mee aan de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Kindercampus King krijgen leerlingen onderwijs op maat. Dat wil zeggen passend bij hun vaardigheden/mogelijkheden waarbij we steeds proberen het kind uit te dagen en te begeleiden naar een stapje hoger. Hiervoor maken we gebruik van:

  • het GIP model, hierdoor kan de leerkracht steeds passende instructie/begeleiding geven aan grote/kleine groepjes terwijl de rest van de groep op eigen niveau zelfstandig aan het werk is. "als je het al kan, hoef je niet meer met de instructie mee te doen"
  • methodes die differentiëren in de verwerking; hierdoor kan per onderdeel en vakgebied individueel worden aangesloten bij het kind
  • persoonlijke weektaken waardoor elk kind die taken te doen krijgt die voor dat kind op dat moment belangrijk zijn en de kinderen hun werk ook leren plannen en eigen verantwoordelijkheid voor hun werk leren dragen

Door deze werkwijze kan school alle kinderen bieden wat zij nodig hebben en stroomt elk kind uit naar zijn/haar eigen passende niveau VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven