Kindercampus King, obs

Oostelijk Halfrond 441 1183 EZ Amstelveen

  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kindercampus King doen alle leerlingen mee aan de eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Kindercampus King krijgen leerlingen onderwijs op maat. Dat wil zeggen passend bij hun vaardigheden/mogelijkheden waarbij we steeds proberen het kind uit te dagen en te begeleiden naar een stapje hoger. Hiervoor maken we gebruik van:

  • het GIP model, hierdoor kan de leerkracht steeds passende instructie/begeleiding geven aan grote/kleine groepjes terwijl de rest van de groep op eigen niveau zelfstandig aan het werk is. "als je het al kan, hoef je niet meer met de instructie mee te doen"
  • methodes die differentiëren in de verwerking; hierdoor kan per onderdeel en vakgebied individueel worden aangesloten bij het kind
  • persoonlijke weektaken waardoor elk kind die taken te doen krijgt die voor dat kind op dat moment belangrijk zijn en de kinderen hun werk ook leren plannen en eigen verantwoordelijkheid voor hun werk leren dragen

Door deze werkwijze kan school alle kinderen bieden wat zij nodig hebben en stroomt elk kind uit naar zijn/haar eigen passende niveau VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven