Kindercampus King, obs

Oostelijk Halfrond 441 1183 EZ Amstelveen

  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs

In het kort

Toelichting van de school

Op de afbeelding ziet u een gedeelte van ons IKC: Kindercampus King. Op 5 januari 2015 zijn wij hier, in dit mooie nieuwe gebouw met terrassen, kleutertuinen en een prachtig plein met eigen sportveld, van start gegaan. Wij zijn: voorheen Martin Luther Kingschool & de HDO, KDV en BSO van Kinderrijk. Hier zijn kinderen van 0 tot 12 jaar het gehele jaar welkom om zich te ontwikkelen. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie en een vergaande vorm van samenwerking tussen de verschillende vormen van opvang en school. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel vormen één team. 

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbindend
  • veilig
  • groeigericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Kindercampus King beginnen wij het schooljaar met 3 kleuterklassen en gedurende het schooljaar wordt de 4e kleuterklas gestart. 

In de groepen 3 t/m 8 werken wij in principe met homogene groepen. Waar het aantal er om vraagt kan er naast de homogene groep ook wel eens een combi-groep worden gevormd.

Als openbare basisschool passen wij de groepsverdeling zoveel mogelijk aan, aan het aantal leerlingen dat per leerjaar voor onze school kiest. Onze insteek is de kleuters (en ouders) die voor onze school kiezen een plek te geven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindercampus King is een IKC. Dat betekent dat opvang en school naadloos op elkaar aansluiten en opvang altijd geopend is op het moment dat kinderen vrij zijn van school. Wij werken samen vanuit 1 visie met 1 team en hebben dus veel onderling overleg.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven