Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken

James Cookstraat 10 3814 XD Amersfoort

  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen die in de eindgroep van SBO Het Baken zitten, doen in principe mee aan het eindonderzoek.

Dit eindonderzoek bestaat uit drie delen: drempelonderzoek, intelligentieonderzoek en vragenlijsten m.b.t. de sociaal-emotioneleontwikkeling. Alle onderzoeken worden afgenomen conform de richtlijnen die ons worden aangereikt door PCL Eemland.

Voor verwijzing naar Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend Onderwijs zijn vastgestelde (overheids)criteria. De uitslagen van de onderzoeken worden besproken door een afgevaardigde van PCL Eemland, leerkrachten en Intern Begeleider. Tijdens dit gesprek wordt een voorlopig advies vastgesteld. Hierin spelen ook eerdere observaties van de leerkracht en eerder behaalde resultaten van de leerling (LVS) een belangrijke rol.

De ouders en/of verzorgers van de leerling worden kort hierna uitgenodigd op school om de uitslagen van de onderzoeken door te spreken. De uitslagen worden toegelicht door de leerkrachten en het definitieve schooladvies wordt gegeven. Voor alle leerlingen wordt een onderwijskundig rapport opgesteld, waarvan de ouders een afschrift krijgen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Terug naar boven