Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken

James Cookstraat 10 3814 XD Amersfoort

  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken
  • Schoolfoto van Gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u informatie over SBO Het Baken. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Het Baken is een gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs die een specifiek klimaat en leeromgeving biedt voor kinderen die moeilijk lerend zijn. Er is onderwijsaanbod voor leerlingen met een beneden tot laag gemiddelde intelligentie (IQ 55-85). Voor kinderen die moeilijk lerend zijn en ook te maken hebben met dyslexie of een lichte stoornis in het autistisch spectrum of AD(H)D is er ook een passend onderwijsaanbod

We zijn een gereformeerde school. Vanuit een duidelijke christelijke identiteit wordt bijbelgetrouw onderwijs gegeven. Ouders die hun kind aanmelden bij onze school kiezen daar heel bewust voor.

De informatie op deze site is nog niet volledig. Het overzicht wordt in de komende tijd nog verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op SBO Het Baken is stabiel. Er zijn 5 groepen waaronder ook een kleutergroep. Door extra investeringen houden we de groepsgrootte klein. Onze school werkt nauw samen met SBO De Drieluik. Beide functioneren als afzonderlijke scholen en hebben hun eigen karakteristiek, maar delen veel kennis en voorzieningen met elkaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven