Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)

Weberstraat 5 3816 VA Amersfoort

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)

In het kort

Toelichting van de school

Bedankt voor uw interesse in onze school. Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. Ook verwijzen wij u graag naar onze website www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PWA voor een gouden toekomst
  • Passie
  • Waardering
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prins Willem Alexanderschool is een kleurrijke school waar ieder kind welkom is. We hebben tussen de 90-100 leerlingen, verspreid over 6 lokalen, waardoor we kleine klassen hebben en de leerkrachten veel persoonlijke aandacht hebben voor de leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven