obs de Vlindertuin

Liesveldweg 65 4233 HG Ameide

  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin
  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin
  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin
  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin
  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Vlindertuin is een gezellige school in het centrum van Ameide. De school maakt onderdeel uit van een brede school Het Liesveld. We werken met kleine groepen en er is veel aandacht voor het individuele kind. De kinderen leren veel van de wereld om hen heen door het actuele onderwijs dat gegeven wordt.  

Er wordt gewerkt volgens een continurooster. Elke dag naar school van 8.25 uur tot 14.00 uur.

De Vlindertuin is een KiVaschool. KiVa is een beproefde Finse antipest methode.

Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website. U bent ook welkom bij ons op school om het gebouw te bekijken en de sfeer te proeven. Maak een afspraak of kom naar onze open dagen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontpoppen op eigen wijze
  • Betekenisvol onderwijs
  • Zorg voor ieder kind
  • Veilig, vriendelijk en open
  • Zelfstandig en samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven