De Jenaplaneet

Vliestroom 204 2401 VP Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Jenaplaneet

In het kort

Toelichting van de school

De Jenaplaneet is een Jenaplanschool. Samen met kinderen, ouders en het team vormt de school een leef- werkgemeenschap, waarin wij samen spelen, werken, praten en vieren. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Door daarop aan te sluiten met verschillende leerstijlen, krijgen leerlingen de kans om hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken. Schitteren waar je goed in bent en werken aan wat je lastig vindt: op de Jenaplaneet willen we ieder kind zoveel mogelijk zichzelf laten zijn. Voor specifieke en actuele informatie kunt u onze website raadplegen www.basisschooljenaplaneet.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven