De Jenaplaneet

Vliestroom 204 2401 VP Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Jenaplaneet

In het kort

Toelichting van de school

De Jenaplaneet is – uiteraard – een jenaplanschool. Voor sommige ouders is het een bewuste keuze om hun kinderen naar een jenaplanschool te laten gaan, maar sommigen zullen wellicht minder bekend zijn met jenaplanonderwijs. We geven je graag wat meer informatie over wat jenaplanonderwijs nu eigenlijk in het kort inhoudt. Ieder kind is uniek. Jenaplanonderwijs is een vernieuwende onderwijsstroming die in het begin van de twintigste eeuw is ontstaan en in de jaren ’50 naar Nederland is overgewaaid. Anders dan bij ‘traditioneel’ onderwijs staat bij jenaplanonderwijs het kind centraal en niet de lesstof. Het belangrijkste basisprincipe van jenaplanonderwijs is dat ieder kind (en iedere mens) uniek is, zo ook in de ontwikkeling, talenten en leerstijlen. Doordat bij jenaplanonderwijs het kind centraal staat is er binnen het onderwijs ruimte voor ieder kind om uniek te zijn.

Brede ontwikkeling. Een jenaplanschool besteedt niet alleen aandacht aan schoolse kennis en vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen). Dit is één van de pijlers van jenaplan: werken. De scholen besteden daarnaast ook veel aandacht aan gesprek (kringen), spelen en vieren. Door deze brede insteek richt Jenaplanonderwijs zich in feite gedeeltelijk op de brede opvoeding van kinderen, waardoor kinderen de ruimte krijgen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Door niet enkel aandacht te besteden aan schoolse vaardigheden wordt een deel van de opvoeding als het ware overgenomen door de leerkrachten. Hierdoor kun je spreken van een gemeenschap van leerkrachten, kinderen en ouders.

Stamgroepen: leren en respecteren van verschillen. Kenmerkend aan jenaplanonderwijs en de insteek als ‘gemeenschap’ zijn de meerjarige stamgroepen. Door de meerjarige stamgroepen leren de kinderen van onderlinge verschillen. Bovendien leren ze met deze verschillen omgaan en ze te respecteren. Ze maken mee hoe het is om de oudste (op de Jenaplaneet voorheen ook middelste) en de jongste van een stamgroep te zijn. Kinderen maken dus bewuster de ontwikkeling van de oudere of jongere klasgenoten mee, leren zo van hen én hebben op hun beurt ook weer een voorbeeldfunctie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen verantwoordelijk
  • betrokkenheid en empathie
  • wederszijds respect
  • zelfstandig en flexibel
  • zelfontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het jenaplanconcept is gericht op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Relatie staat centraal; de relatie met jezelf, de ander en de wereld. Binnen het jenaplan leer je vaardigheden voor het leven! Het is een prachtconcept dat alles bevat waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op een manier die wij hen gunnen: gelukkige kinderen ontwikkelen zich het best! 

Ook het team is volop in ontwikkeling. De Jenaplaneet zit middenin een ontwikkelingstraject. Het ontwikkelen van een pedagogische basishouding om volgens het jenaplanconcept te werken en kinderen alle ruimte te geven zich vanuit welbevinden en betrokkenheid te ontwikkelen staat de komende periode centraal. Hiervoor wordt het traject 'Vraag het de Kinderen' gevolgd. Vraag het de Kinderen leert ons een doorgaande lijn met betrekking tot de pedagogische grondhouding opbouwen, loslaten door alles anders vast te houden en 'lui' lijken, maar het beslist niet zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven