De Jenaplaneet

Vliestroom 204 2401 VP Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Jenaplaneet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een stamgroepleider, zal er op zoek worden gegaan naar een invaller. Aangezien er in het onderwijs een tekort is aan leerkrachten kan het een keer voorkomen dat de groep verdeeld wordt of een dag thuis aan het werk gaat. We proberen dit natuurlijk ten alle tijden te voorkomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ambities: gedegen beredeneerd aanbod voor de onderbouw met aandacht voor NT2 onderwijs. Hiervoor zijn een taal- en een NT2-coördinator op school aanwezig

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven