Dalton basisschool Bommelstein

Markiezenhofstraat 62 1333 TS Almere

Schoolfoto van Dalton basisschool Bommelstein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van Bommelstein. Deze informatie is afkomstig van de Inspectie, DUO en van onszelf.

"Daltononderwijs is iedere leerling gegund" en staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is bij ons vanzelfsprekend. Daarmee gaan we met de tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na schooltijd worden kinderen door verschillende organisaties van school opgehaald. De samenwerking met hen is goed. Wanneer kinderen niet op tijd kunnen worden opgehaald wordt er altijd gebeld met de ouders van desbetreffende leerling.

In de zomervakantie maakt Bommelstein gebruik van de zogenaamde Zomerschool. Dit is 3 weken in de zomervakantie mogelijk. Deze lessen worden echter niet in ons eigen schoolgebouw geregeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven